Musisz uaktualnić Flash Player'a
Jesli chcesz zaktualizować Flash Player'a kliknij tutaj. Nasza firma oferuje:
BUDOPROJEKT
40-224 KATOWICE
ul. 1 Maja 11
tel. (+48 32) 255-54-01,
        255-54-17, 255-54-33
fax (+48 32) 255-54-01
e-mail:  biuro@budoprojekt.pl

Oferta - Zakres świadczonych usług


PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

Przedmiotem prac projektowych są:

 • obiekty użyteczności publicznej
 • budownictwo przemysłowe
 • budownictwo mieszkaniowe
 • obiekty handlowo-usługowe
 • infrastruktura techniczna

Zakres prac obejmuje wszystkie fazy projektowania a w szczególności:

 • prace studialne i analizy
 • koncepcje projektowe
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze
 • specyfikacje wykonania robót
 • nadzory autorskie
Powyższe prace wykonujemy we wszystkich branżach projektowych tj. architektura, konstrukcja, drogi i koleje, sieci i instalacje elektryczne oraz sieci i instalacje sanitarne.

DORADZTWO I OBSŁUGA INWESTYCJI

 • analiza uwarunkowań przy wyborze lokalizacji
 • przygotowanie materiałów do projektowania (mapy geodezyjne, badania geologiczne, zapewnienia i warunki dostawy mediów, decyzje   o warunkach zabudowy, decyzje
  o środowiskowych uwarunkowaniach)
 • uzyskanie dokumentów formalno-prawnych umożliwiających realizację inwestycji
  (w tym decyzja o pozwoleniu na budowę)
 • materiały przetargowe dla wyboru wykonawcy robót
 • współpraca z inwestorem przy ocenie ofert i wyborze wykonawcy
 • nadzór inwestorski w trakcie realizacji inwestycji
 • koordynacja robót
 • doprowadzenie do uzyskania pozwolenie na użytkowanie.
Powyższe usługi wykonujemy w ramach kompleksowych zleceń na zastępstwo inwestycyjne lub INŻYNIERA KONTRAKTU wg procedur FIDIC, a także dla wybranego zakresu prac.

Drukuj