Musisz uaktualnić Flash Player'a
Jesli chcesz zaktualizować Flash Player'a kliknij tutaj. Nasza firma oferuje:
BUDOPROJEKT
40-224 KATOWICE
ul. 1 Maja 11
tel. (+48 32) 255-54-01,
        255-54-17, 255-54-33
fax (+48 32) 255-54-01
e-mail:  biuro@budoprojekt.pl

Klauzula informacyjna RODO dla kontrahentów1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Spółdzielcze „BUDOPROJEKT” w Katowicach, NIP: 634-013-29-79, REGON: 000924307 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000189055.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
1) listownie na adres: 40-224 Katowice, ul. 1 Maja 11
2) przez e-mail: biuro@budoprojekt.pl

2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Nieodłącznym elementem wzajemnej współpracy jest utrzymanie kontaktu z Państwem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. A i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w trakcie trwania współpracy (umowa, zlecenie, zamówienie) i po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Odbiorcy danych
Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Przedsiębiorstwa Spółdzielczego „Budoprojekt”. Państwa dane możemy przekazywać organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
2) prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
3) prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
4) prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Drukuj